ใบความรู้

แจกฟรี !!! ใบงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คุณครูดอทคอม แจกฟรี ใบงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้คุณครูนำไปใช้สอนนักเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จัดเป็น ประเภท Hardware นักเรียนสามารถเรียนรู้เบื้องต้นจากใบงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เลย ดาวน์โหลดที่นี่

แจกใบงาน !!! เกมเขาวงกตสมัยประวัติศาสตร์

คุณครูดอทคอม แจกใบงาน !!! เกมเขาวงกตสมัยประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายจับคุ่เหตุการณ์และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่

แจกฟรี !!! ใบงาน “สำรวจทางทะเล” รายวิชาประวัติศาสตร์สากล สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ (พร้อมเฉลย)

คุณครูดอทคอม แจกฟรี !!! ใบงาน "สำรวจทางทะเล" รายวิชาประวัติศาสตร์สากล สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ (พร้อมเฉลย) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้คุณครูได้นำไปใช้ทำการเรียนการสอน ดาวน์โหลดที่นี่

แจกฟรี !!! ใบความรู้ “เรื่องทวีปของเรา”

คุณครูดอทคอม แจกฟรี !!! ใบความรู้ "เรื่องทวีปของเรา" เพื่อให้คุณครูได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทวีปต่างๆ ของโลก ดาวน์โหลดที่นี่

แจกฟรี !!! รูปภาพระบายสีวันสำคัญ

คุณครูดอทคอม แจกฟรี !!! รูปภาพระบายสีวันสำคัญ เพื่อให้ครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ให้นักเรียนในทุกระดับชั้น โดยมีภาพ วันสำคัญให้ดาวน์โหลดได้เลย แจกฟรี !!! รูปภาพระบายสีวันสำคัญ แจกฟรี !!! รูปภาพระบายสีวันสำคัญ ดาวน์โหลดที่นี่

error: Content is protected !!