กิจกรรม

สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์

คุณครูดอทคอม แนะนำโครงการอบรมดีๆจาก สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ ฟรี ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ประกอบด้วย 2 หลักสูตรคือ การรู้ดิจิทัล รุ่นที่...

error: Content is protected !!