แจกฟรี !!! ใบงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

0

คุณครูดอทคอม แจกฟรี ใบงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้คุณครูนำไปใช้สอนนักเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จัดเป็น ประเภท Hardware นักเรียนสามารถเรียนรู้เบื้องต้นจากใบงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!