แจกใบงาน !!! เกมเขาวงกตสมัยประวัติศาสตร์

0

คุณครูดอทคอม แจกใบงาน !!! เกมเขาวงกตสมัยประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายจับคุ่เหตุการณ์และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!