แจกฟรี !!! สื่อการสอน “ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์”

0

แจกฟรี !!! สื่อการสอน “ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์”

คุณครูคอทคอม แจกฟรี !!! สื่อการสอน “ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์” วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้คุณครูได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

สื่อการสอน “ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์”
สื่อการสอน “ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!