สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์

0

คุณครูดอทคอม แนะนำโครงการอบรมดีๆจาก สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์

สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ ฟรี ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ประกอบด้วย 2 หลักสูตรคือ การรู้ดิจิทัล รุ่นที่ 2 และวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อยแบบออนไลน์ (เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับเนคเทค) รุ่นที่ 2 เมื่ออบรมผ่านแต่ละหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรผ่านระบบอบรม

⏰ เปิดรับสมัคร และอบรมตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 15 เมษายน 2567

📌ท่านต้องอบรมด้วยตนเองเท่านั้น หากสอบพบว่าผู้สมัครเข้าอบรมไม่ได้เข้าอบรมด้วยตนเอง สสวท. จะยกเลิกวุฒิบัตรของผู้ที่กระทำการว่าจ้างและรับจ้างอบรม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกกรณี

📌สอบถามข้อมูลด้านระบบอบรมได้ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th

📌สอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่เว็บบอร์ดของแต่ละหลักสูตร หรือทางข้อความผ่านเพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!