ใบความรู้

Posts Grid

แจกฟรี !!! ใบงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คุณครูดอทคอม แจกฟรี ใบงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้คุณครูนำไปใช้สอนนักเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จัดเป็น ประเภท Hardware นักเรียนสามารถเรียนรู้เบื้องต้นจากใบงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เลย ดาวน์โหลดที่นี่

แจกใบงาน !!! เกมเขาวงกตสมัยประวัติศาสตร์

คุณครูดอทคอม แจกใบงาน !!! เกมเขาวงกตสมัยประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายจับคุ่เหตุการณ์และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่

แจกฟรี !!! ใบงาน “สำรวจทางทะเล” รายวิชาประวัติศาสตร์สากล สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ (พร้อมเฉลย)

คุณครูดอทคอม แจกฟรี !!! ใบงาน "สำรวจทางทะเล" รายวิชาประวัติศาสตร์สากล สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ (พร้อมเฉลย) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้คุณครูได้นำไปใช้ทำการเรียนการสอน ดาวน์โหลดที่นี่

แจกฟรี !!! ใบความรู้ “เรื่องทวีปของเรา”

คุณครูดอทคอม แจกฟรี !!! ใบความรู้ "เรื่องทวีปของเรา" เพื่อให้คุณครูได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทวีปต่างๆ ของโลก ดาวน์โหลดที่นี่

แจกฟรี !!! รูปภาพระบายสีวันสำคัญ

คุณครูดอทคอม แจกฟรี !!! รูปภาพระบายสีวันสำคัญ เพื่อให้ครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ให้นักเรียนในทุกระดับชั้น โดยมีภาพ วันสำคัญให้ดาวน์โหลดได้เลย แจกฟรี !!! รูปภาพระบายสีวันสำคัญ แจกฟรี !!! รูปภาพระบายสีวันสำคัญ ดาวน์โหลดที่นี่

error: Content is protected !!