กิจกรรม

Posts Grid

สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์

คุณครูดอทคอม แนะนำโครงการอบรมดีๆจาก สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ ฟรี ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ประกอบด้วย 2 หลักสูตรคือ การรู้ดิจิทัล รุ่นที่ 2 และวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อยแบบออนไลน์ (เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับเนคเทค) รุ่นที่ 2...

error: Content is protected !!